Your browser does not support JavaScript!
 
 
 
201溫馨小語表演 [ 2012-10-12 ]
 
 
 
 
 
100.11.19-20中華大學藍天使社帶領寶中學生從體驗活動中探索人際互動
 
100.11.19-20中華大學藍天使社帶領寶中學生從體驗活動中探索人際互動
 
100.11.19-20藍天使營隊最佳活力小隊頒獎
 
100.11.19-20藍天使營隊中華大學輔導員與寶中學員合照留念
 
 
 
 
 
 
 
 
吳姊姊說故事活動 [ 2011-04-18 ]